Vì sao lại chọn Phòng Marketing thuê ngoài

Bạn là người bán hàng duy nhất ở công ty?

Hãy lớn mạnh hơn nhờ đội ngũ marketing tập thể, chuyên nghiệp và hiệu quả. Dành thời gian trở thành người cầm lái doanh nghiệp hơn là cầm cán trèo.

Tôi luôn suy nghĩ “khách hàng ở đâu?” mỗi ngày?

Chúng tôi tìm và sàng lọc những khách hàng tiềm năng nhất, bạn chỉ việc chốt đơn hàng….

Chỉ công ty lớn mới có phòng bán hàng riêng?

Bạn đã đầu tư một bộ phận chuyên bán hàng cho mình? Phòng bán hàng đó rất hiệu quả?

giá như có người tìm khách hàng, tôi chỉ việc chốt đơn?

Bạn đã đầu tư một bộ phận chuyên bán hàng cho mình? Phòng bán hàng đó rất hiệu quả?